Projekt SFERA

Głównym celem projektu jest stworzenie mobilnego pawilonu wystawowego o nazwie SFERA. Obiekt o wymiarach w podstawie 4x4m i wysoki na maksymalnie 3m ma pełnić rolę mobilnego, demontowalnego pawilonu wystawowego służącemu Stowarzyszeniu Freelab, jak i innym instytucjom w promowaniu nowoczesnych technologii w powiecie wrzesińskim i w kraju. Inauguracja i oficjalne odsłonięcie nastąpi na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie 11 maja 2019, na które to wydarzenie zostaliśmy zaproszeni.
Jako, że pawilon ma wpisywać się również w trend ekologiczny wykonany zostanie z materiałów naturalnych (drewno/sklejka) i materiałów z recyklingu. Myślimy tu o pokryciu drewnianej konstrukcji pawilonu linami wykonanymi z toreb foliowych, folii itp. Pawilon ma być pokryty tym materiałem tworząc pewnego rodzaju spinającą całość „sieć pajęczą” .

Nasz cel planujemy poprzez zrealizowanie:
1. Warsztatów, na których zaprojektujemy pawilon. Warsztaty 5 dniowe. Z ewentualnym Przedłużeniem o 2-3 dni na prace związane z doprecyzowaniem projektu i przygotowaniem do fabrykacji. Ilość osób biorących udział w warsztatach – maksymalnie 12 osób.
2. Fabrykacja: Wycinanie na maszynach CNC zaprojektowanych elementów. Zakładamy wycinanie w PCEZ lub zewnętrznej firmie.
3. Przygotowanie wyciętych materiałów: Szlifowanie, malowanie ( 5-7 razy), próbne składanie w CBiRNT w Grzymisławicach. Zaangażowanie 20 wolontariuszy. Czas potrzebny na wykonanie 5-7 dni. Wszystkie soboty kwietnia (prócz świąt) i pierwsze dni maja.
4. Transport na miejsce oficjalnego składania do Warszawy 11 maja. 2 samochody dostawcze. 10 wolontariuszy do obsługi stanowiska.

Harmonogram PRZEDSIĘWZIĘCIA
23-27.03.2019
Warsztaty z projektowania w 3D i fabrykacji.
1-14.04.2019
Fabrykacja – wycinanie zaprojektowanego pawilonu za pomocą frezarek CNC.
6,13,26,27.04. 4,6,7.05.2019
Praca nad przygotowaniem wyciętych elementów do zmontowania (szlifowanie, malowanie, obróbka, próbne składanie, poprawki)
11.05.2019
Prezentacja pawilonu na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie