Nasze, nieodkryte

„Nasze, nieodkryte”, projekt Stowarzyszenia Freelab, ma spełnić cele turystyczne, artystyczne oraz promocyjne. Założeniem projektu była realizacja i publikacja filmów promujących ciekawe, mniej znane, nieodkryte miejsca na mapie powiatu wrzesińskiego. Każdy z trzech zrealizowanych filmów przedstawił inne miejsce związane z historią powiatu np. przyrodę, stare budynki oraz rzekę Wrześnicę. Podczas filmowania zostały także wykonane zdjęcia atrakcji naszego terenu. Projekt został sfinansowany przez Powiat wrzesiński w ramach realizacji ofert zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizacja projektów mających na celu propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych.

NATURA

BUDYNKI

RZEKA