ŁAPACZ MGŁY

Wydarzenie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji do pozyskiwania wody z mgły – Łapacz mgły, która
stanęłaby w wybranej przestrzeni naszego powiatu. Problem z brakiem wody coraz bardziej się pogłębia w naszym
rejonie. Wiele badań potwierdza, że Wielkopolska pustynnieje. By przeciwdziałać zmianom klimatu i stawić im czoła
musimy zacząć dbać o wodę – jej retencję, pozyskiwanie i zatrzymanie. Prócz działań czysto technicznych należy
uświadamiać ludzi o problemie dostępności wody i edukować jak możemy poradzić sobie z narastającym problemem.
Instalacja „Łapacz mgły” ma być prócz oczywiście podstawowej funkcji – gromadzenia wody, symbolem problemu z
wodą. Cykl spotkań i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych z powiatu wrzesińskiego. Warsztaty
związane z projektem i spotkania/prelekcje poświęcone tematyce wody i problemów z jej retencją, pozyskiwaniem czy
filtracją odbędą się w pracowni stowarzyszenia we Wrześni. Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych
chcących posiąść i rozwijać umiejętności projektowania 2D, 3D i fabrykacji. Prelekcje przeznaczone dla każdego
zainteresowanego mieszkańca powiatu wrzesińskiego.